Mutluhan Otomotiv - Honda - Best of Bad Customer Releationship Honda

Posted on Saturday, September 27th, 2008 at 6:44am CDT by 7c5cd839

Product: Honda City 2009 / Mutluhan Otomotiv Istanbul Turkey

Company: Mutluhan Otomotiv - Honda

Location: Kocaeli and Istanbul, Ge, 41480, TR

URL: http://www.honda.com.tr - www.mutluhan.com.tr/

Category: Other

Merhaba;

Ben henz 1 ayl?k bir Honda City(2009) sahibiyim.Hondaya duydu?um inantan dolay? hibir galeri veya marka dola?madan direkt olarak gidip arac?m? ald?m.Tabi bu inanc?m Hondan?n Motor Gc, Sa?laml?k, Garanti Sresi gibi kriterlerdi.Ancak byle byk ve nl bi firman?n m?teri hizmetlerinin veya servisinin de mkemmel oldu?unu d?nrdm.

Asl?nda sat?n al?rken e?iminde kullanmas?n? istedi?im iin Park sensrhediye edilmesini istedim ancak bunu b?rak?n hediye etmeyi arac?ma trafik seti bile verilmedi.Di?er tm markalar bunlar? cretsiz m?teri memnuniyeti iin verirken bu Honda zihniyetinin bende yaratt??? so?uklu?un ba?lang?c? idi.

Arac?m? alal? henz 1 ay oldu ama bu kadar k?sa sre ierisinde ne kadarrezalet bir m?teri hizmetleri oldu?unun ve ne kadar kt bir servisinin ve servis yetkililerinin oldu?unun fark?na vard?m.K?sa bir zet;

Arac?m?n 1000-1500 bak?m? iin servise randevu alarak gitti?imde randevu saatim 09:00d? ve saat 08:55 de serviste arac?m? teslim ettim.Ancak arac?m?n bak?m?na art?k benim itiraz etmem zerine saat 10:20 de tam 1 saat 20 dk sonra ba?land?.Bana hibir bilgi veya bilgilendirme yapmadan, arac?n durumu hakk?nda bir ?ey sylemeden Tamam ara haz?r alabilirsiniz dendi.Ben arac?n anormal bir durumu var m?? Nelere dikkat etmem gerekir ? hibir bilgilendirme almadan 10.000 de gr?rz denilerek resmen kap? d??ar? edildim.Benimle ilgilenen gzlkl bir beydi.Randevuyu 34 EUY 54 plakal? arac?m iin Servisten 107 dahili numaral? vedat bey den ald?m.

?kinci ve en ac?s?; 26.09.2008 Cuma gn ?stanbul Avrupa yakas?nda ?kan bir F?rt?na sonucu park halindeki arac?ma f?rt?nan?n uurdu?u bir kiremit isabet etti ve sol arka cam? k?rarak kap?yada hasar verdi.Hemen sigorta ?irketim Ba?ak sigortaya bilgi verdim ve arac?n hasar durumunu gsteren foto?raflar?n? ekip servise gtrmemi istediler.Bende saat 21:00 sular?nda arac?m? ya?anan hasar?n d???nda eksiksiz bir ?ekilde teslim ettim.

Ertesi gn servise gidip i?lemleri ba?latmad istedi?imde ise ikinci bir ?ok ya?ad?m.Arac?m?n teslimini alacak olan servis yetkililerinden Didem han?m arac?n ekici kapa??n?n olmad???n? d?rm? olabilece?imi syledi.Bende dn ak?am eksiksiz olarak teslim etti?i ve bunun foto?raflardada grlebilece?ini syledim.Ama kendisi ukalaca ve terbiyesizce resmen bana inanam?yacaklar?n? o paran?n orda olmad???n? ve bu sorunun kendilerine ait olmad???n? iletti.??ren ve m?teri kaybettirici bir tav?r.?nan?lmaz.

Ayr?ca arac?m?n ok k?sa sreli olabilece?ini d?nd?m tamirat? iin tam 1 hafta sonra ancak ba?lanabilece?ini(bayramdan sonra) syledi?inde 3. ?oku ya?ad?m.Ellerinde Cam yokmu? ve kap?n?n ne olaca?? belli de?ilmi?.,

Toplamas? Gebze ?ekerp?narda yani Trkiyede yap?lan bir arac?n nas?l cam? olmaz nas?l bu kadar uzun srer ve byle mcbir bir sebepten dolay? beni nas?l ma?dur edebilirsiniz ? Soruyorum dnyaca nl siz Honda yetkililerine ? Bayramda ?ehir d???na ?kacakt?m ancak sizin i? gzarl???n?z ve terbiyesiz ve m?terisine inanmayan ve gven duymayan m?teri ili?kileriniz yznden elim kolum ba?land?.Benim arac?m? e?er bayrama kadar bitirmez veya sorunuma a?re bulmaz veya bu sylediklerimi dikkate almazsan?z her?eyden nce beni yani m?terinizi kaybedeceksiniz.Ayr?ca ilgili tketici haklar?m?da tm yasal yollar ile arayaca??m.

Slogan?n?z? gzden geirmenizi tavsiye ederim.Honda Hayat ondan uzak durmakta olarak de?i?tirmeniz sizi daha iyi tan?mlar.Bu mail;

Japonya Honda,

Trkiye Honda,

Mutluhan Otomotiv,

?ikayetvar.com

Tm tketici kanallar? ve oto dergilerine gnderimi?tir.

Arac?n sat?n al?nd??? ve problemin ya?and??? yer : Mutluhan Otomotiv Mutluhan Servis Kkyal?/?stanbul Trkiye

Serkan YREKL? 05555108005 / Ev: 02163543701 / ??: 02163625974

Email:[email protected]


0 Comments

Post a Comment